Описание

Кълбовидна каталпа на присадка 150 см. ( е присадката )

в саксия