Описание

Червенолистен Явор с червени листа . в саксия 7,5 литра (младо дърво)