Описание

Сребриста ела в саксия 4 литра с торфена смес наторена със сложна тор

готова за засаждане в земята

размер 70 см. (без саксията)