Описание

Липа изважда се на бала пръс в зебло канапена мрежа

от 1-ви ноември  всяка година започва изваждането