Описание

Кълбовидна туя Глобоза изважда се с бала пръс в зебло канапена мрежа

размер 40-50 см диаметър на кълбото