Описание

Жълта каталпа дърво в саксия 5 литра  с подрязан връх